Seminarium w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej - Berlin, 24-25.04.2009